Výzva na prihlasovanie programov

Na Astrofilm je možné prihlásiť pôvodné filmy, audiovizuálne programy, rôzne interaktívne prezentácie z oblasti astronómie a jej príbuzných vedeckých a technických disciplín.

Organizátori radi privítajú aj cestopisné filmy a prezentácie, ktoré predstavia prostredníctvom astronomických expedícií bližšie, či vzdialenejšie zahraničie.

Programy je nutné prihlásiť najneskôr do 31. augusta 2016. V prípade dostatočného počtu prihlásených programov bude vyhlásená súťaž o cenu diváka, cenu primátora mesta Piešťany a cenu Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

Prihlášky posielajte elektronicky na: drahoslava.vybochova@suh.sk; pavol.duris@suh.sk
Nosiče programov posielajte na: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo
Obálku označte heslom: Astrofilm

Comments are closed.