Súťažné filmy

Zoznam prihlásených filmov „Astrofilm 2017“
 
Star trik, Bruno Boczek, Košice 2:35 min,

Vesmírne výzvy Január 2017, Dušan Majer 26:52 min,

Vesmírne výzvy Máj 2017, Dušan Majer 28:01 min,

Vesmírne výzvy August 2017, Dušan Majer 24:27 min,

Nové okno do vesmíru Pásztor Balázs ifj. Kollányi Ágoston 24:58 min,

Za miliardou hviezd, ESA, 45:09 min,

Lovci súhvezdí, Astronomický krúžok pri hvezdárni v Michalovciach, 24:25 min,

Náš domov Zem, California academy of sciences, 24:28 min,

Rosetta, Fulldomefilm Society, 24:21 min.