Súťažné filmy

Zoznam prihlásených filmov „Astrofilm 2018“

O hviezdach a svätojánskych muškách, CVČ Domino Košice

Šaľeny vesmir, Astronomický krúžok pri hvezdárni v Michalovciach