Program premietania súťažných filmov „Astrofilm 2017“

Prebieha príprava Programu premietania súťažných filmov