Program premietania súťažných filmov „Astrofilm 2017“

Program premietania 18.10. 2017:

 14:30 – 16:45

Vesmírne výzvy Január 2017, Dušan Majer

Náš domov Zem, California academy of sciences

Lovci súhvezdí, Astronomický krúžok pri hvezdárni v Michalovciach

Star trik, Bruno Boczek, Košice 

Vesmírne výzvy Máj 2017, Dušan Majer

Rosetta, Fulldomefilm Society

 

19:45 – 21:20

Nové okno do vesmíru Pásztor Balázs a Kollányi Ágoston ml.

Vesmírne výzvy August 2017, Dušan Majer

Za miliardou hviezd, ESA