Versenyfilmek

Zoznam prihlásených filmov Astrofilm 2019

 1. Kam sa stratila tma, autor: Amavet klub
 1. 07:21:26 na orbite, autor: Michal Vojsovič, Tomáš Fečo
 1. Ako sa stať kozmonautom, autor: Milada Jakubecová – Hvezdáreň Michalovce
 1. Ako šla kométa do sveta, autor: Milada Jakubecová – Hvezdáreň Michalovce
 1. Vesmírčeky, autor: kolektív ANIMOsCool 2019
 1. Parazol, autor: kolektív ANIMOsCool 2019
 1. Mickey myš? autor: kolektív autorov Detskej filmovej spoločnosti CVČ Košice
 1. Čierne maľovánky, autor: Tvorivá skupiny Čierne prsty, Košice
 1. Zlý deň, dobrý život, autor: Bibiána Belušková
 1. Fisker, autor: Adam Križovenský
 1. Blue.B, autor: Gabriel Nagypál
 1. Bermudy, autor: Adam Babuščák
 1. Európa – miesto kde žijeme, autor: HaP Prešov
 1. Hľadáme tmu, autor: HaP Prešov
 1. Dream to fly, autor: The Heavens of Copernicus Productions
 1. Cosmos odyssey, autor: Kwon O Chul AstroPhotography
 1. Capcom go! autor: NSC Creative