Exhibitors

  • Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo
  • KHaP M. Hella v Žiari nad Hronom
  • Vojenské historické múzeum Piešťany
  • Astronyx s.r.o.
  • KVANT s.r.o.