Competing movies

Astrofilm 2018 – Competiting movies

O hviezdach a svätojánskych muškách, CVČ Domino Košice

Šaľeny vesmir, Astronomický krúžok pri hvezdárni v Michalovciach