Exponáty zapožičané firmou KVANT s.r.o.

Pre návštevníkov 13. ročníka Astrofilmu budú k dispozícii aj interaktívne exponáty zapožičané firmou KVANT s.r.o.

6a 9a 11a

Comments are closed.