Call for competing program submission

Na astrofilm je možné prihlásiť pôvodné filmy, audiovizuálne programy, rôzne interaktívne prezentácie z oblasti astronómie a jej príbuzných vedeckých a technických disciplín.

Organizátori radi privítajú aj cestopisné filmy a prezentácie, ktoré predstavia prostredníctvom astronomických expedícií bližšie, či vzdialenejšie zahraničie.

Programy je nutné prihlásiť najneskôr do 5. septembra 2014. V prípade dostatočného počtu prihlásených programov bude vyhlásená súťaž o cenu diváka, cenu primátora mesta Piešťany a cenu Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

Prihlášky posielajte elektronicky na: marian.vidovenec@suh.sk; drahoslava.vybochova@suh.sk

Nosiče programov posielajte na: Slovenská ústredná hvezdáreň Komárňanská 134 947 01 Hurbanovo

Obálku označte heslom: Astrofilm