Astrofilm 2016

Desiaty ročník festivalu Astrofilm je naplánovaný na 11.-13. október 2016. Bude sa konať v priestoroch Kultúrno spoločenského centra Fontána v Piešťanoch.

V záujme umožnenia väčšej účasti študentov a verejnosti na prehliadke filmov budú samotné prehliadky realizované len v popoludňajších hodinách (cca medzi 14.00 – 18.00 hod.). V dopoludňajších hodinách počas 2 dní dostanú priestor hvezdárne a astronomické zariadenia, aby v rámci workshopov mali možnosť vzájomnej výmeny skúseností, materiálov a médií, s prípadnou možnosťou predaja materiálov verejnosti.

Prosíme Vás, aby ste v termíne do 31.8.2016 zaslali na adresu : Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo, resp. e-mail:  suh@suh.sk; pavol.duris@suh.sk; drahoslava.vybochova@suh.sk   ponuku filmov z Vašej filmotéky z oblasti astronómie a príbuzných vied, ktoré by mohli byť súčasťou programu (reportáže zo zatmení, expedícií, audiovizuálne pásma atď.)

Výzva na prihlasovanie programov

Na Astrofilm je možné prihlásiť pôvodné filmy, audiovizuálne programy, rôzne interaktívne prezentácie z oblasti astronómie a jej príbuzných vedeckých a technických disciplín.

Organizátori radi privítajú aj cestopisné filmy a prezentácie, ktoré predstavia prostredníctvom astronomických expedícií bližšie, či vzdialenejšie zahraničie.

Programy je nutné prihlásiť najneskôr do 31. augusta 2016. V prípade dostatočného počtu prihlásených programov bude vyhlásená súťaž o cenu diváka, cenu primátora mesta Piešťany a cenu Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

Prihlášky posielajte elektronicky na: drahoslava.vybochova@suh.sk; pavol.duris@suh.sk
Nosiče programov posielajte na: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo
Obálku označte heslom: Astrofilm