Astrofilm 2015

Kultúrno-spoločenské centrum Fontána v Piešťanoch už 9. krát hostilo priaznivcov astronómie a filmu. Medzinárodný filmový festival Astrofilm 2015 sa konal 13.-15. októbra. Slávnostnému otvoreniu festivalu predchádzala nevšedná udalosť, krst knihy Astronomické oko, čo by mal hviezdny tulák vedieť o ľudskom oku, aby sa mohol správne dívať do vesmíru. Knihu vydala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a jej autorom je Peter Begeni. Role krstného otca sa so šarmom jemu vlastným zhostil Pavol Rapavý a pokrstil knihu vlastnoručne pozbieraným „hviezdnym prachom“.

Po slávnostnom otvorení Astrofilmu sa slova ujal český astronóm, cestovateľ a fotograf Petr Horálek. V moderovanom cestopisnom rozprávaní previedol divákov Za černým Sluncem přes klokany…, a zoznámil ich so svojou knihou Tajemná zatmění. Jeho zaujímavé rozprávanie pokračovalo v stredu predpoludním workshopom Dobytí jižního hvězdnatého ráje o cestovaní a fotografovaní. Porozprával o tom, čo vlastne ponúka tmavá, hviezdnatá, tichomorská obloha, že sa kvôli nej oplatí cestovať cez polovicu sveta. V tomto duchu sa niesla aj beseda pre žiakov piešťanských základných škôl vo štvrtok predpoludním. Deti so zatajeným dychom počúvali zážitky o krásach aj nástrahách južnej Afriky a návšteve najväčšieho meteoritu sveta. Beseda bola doplnená ukážkou skutočných tektitov.

S nemalým záujmom sa stretlo moderované rozprávanie Znovuzrodenie Pluta, ktorého sa posledný festivalový večer ujal predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity SOSA, Jakub Kapuš. Hovoril o nových poznatkoch, ktoré nám poskytla sonda New Horizons.

Tri festivalové dni ponúkli návštevníkom 15 hodín premietania filmov z domácej a zahraničnej produkcie. 17 súťažných filmov bolo odpremietaných v troch blokoch. Odborná porota mala veľmi ťažkú úlohu, nakoľko podľa slov jej predsedkyne, prof. Ingrid Mayerovej, ArtD. z VŠMÚ v Bratislave, boli filmy veľmi hodnotné a bolo ťažké vybrať tie najlepšie. Porota nakoniec rozhodla nasledovne: Cenu primátora mesta Piešťany získal film Hullámvadászok  (Lovci vĺn), ktorého autormi sú Kollányi Ágoston a Pásztor Balázs z Budapešti, Cenu generálneho riaditeľa Slovenskej ústrednej hvezdárne získal film Posolstvá vesmíru, ktorého autorom je Michal Maturkanič z Hvezdárne v Humennom. Diváci dali najviac hlasov filmu Polaris, o vesmírnej ponorke a tajomstve polárnej noci, z produkcie Planetária v Saint Etienne. Porota sa rozhodla udeliť aj mimoriadnu cenu – Uznanie poroty, nesúťažnému filmu Vesmír našimi očami, z dielne Astronomického krúžku v Michalovciach. Víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým autorom, ktorí prispeli do bohatého programu Astrofilmu.

Počas celého festivalu boli vo foyeri Kultúrno-spoločenského centra Fontána inštalované rôzne výstavy. Výstavu fotografií Čaro vesmíru poskytla Krajská hvezdáreň v Žiline, Hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste. Už tradične bola inštalovaná výstava víťazných prác celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí a výstava víťazných prác fotografickej súťaže Astrofoto. Výstavy astronomických ďalekohľadov zabezpečili firmy Tromf Banská Bystrica a Astronyx Hlohovec. Rok svetla sme si pripomenuli prezentáciami oblastí a parkov tmavej oblohy, ktoré zabezpečil Slovenský zväz astronómov. V duchu Medzinárodného roka svetla sa niesla aj sprievodná fotografická výstava v piešťanskom Auparku Tajomstvo svetla a vody od Daniely Rapavej z Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom, Hvezdárne v Rimavskej Sobote.

Po odovzdávaní cien, príhovoroch a slávnostnom ukončení festivalu nasledovala prekrásna oslava svetla nezabudnuteľnou laserovou show, ktorú zabezpečila firma Kvant spol.s.r.o.

Sme radi, že záujem o Astrofilm z roka na rok vzrastá. Za organizátorov ďakujeme všetkým kolegom, sponzorom (Nowatron Elektronik, Kvant, Mapcards.net), partnerom (Slovenský zväz astronómov, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV) a tešíme sa na stretnutie pri jubilejnom ročníku. Veríme, že 10. ročník medzinárodného filmového festivalu Astrofilm bude veľkolepou oslavou astronómie a filmu.

Drahoslava Výbochová