Astrofilm 2022

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, mesto Piešťany a MsKS Piešťany Vás pozývajú na 16. ročník medzinárodného filmového festivalu Astrofilm, ktorý sa bude konať v dňoch od 18.10. do 20.10. 2022 v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána v Piešťanoch.

Profesionálny aj amatérsky autori filmov, ktorí majú záujem svoje dielo odprezentovať v rámci festivalu môžu svoj film prihlásiť prostredníctvom prihlášky, ktorú je možné stiahnuť na www.astrofilm.sk

Oznam

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu v programe. Prezentácia Odhaľovanie tajomstiev Slnka Petra Gömöryho nebude v termíne uvedenom na plagáte v stredu, ale až vo štvrtok, podľa programu uverejneného na www.astrofilm.sk

Astrofilm

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, mesto Piešťany a MsKS Piešťany Vás pozývajú na 13. ročník medzinárodného filmového festivalu Astrofilm, ktorý sa bude konať v dňoch od 15.10. do 17.10. 2019 v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána v Piešťanoch.

Témou, od ktorej sa bude odvíjať program festivalu je život a dielo M. R. Štefánika pri príležitosti 100. výročia jeho tragického úmrtia

Festival je určený nielen odborníkom v oblasti astronómie, ale hlavne širokej verejnosti.

Vstup je voľný!

Program bude zverejnený na:

www.astrofilm.sk

www.facebook.com/astrofilm

astrofilm_2019

Astrofilm, čo dodať?

Ďakujeme!

Týmito slovami vyjadrujeme svoje pocity po skončení 12. ročníka medzinárodného filmového festivalu Astrofilm, ktorý sa konal v dňoch 9. – 11. októbra v KSC kino Fontána v Piešťanoch. Naša veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim, ktorí si dokázali nájsť čas a poctili nás svojou návštevou. Menovite spomenieme Jiřího Grygara a Ivana Bellu, našich mimoriadne vzácnych hostí. Ďakujeme ďalším našim hosťom, ktorí svojim rozprávaním, prezentáciami a prácou návštevníkom festivalu pripomenuli význam vzájomnej spolupráce medzi národmi Čechov a Slovákov v minulosti aj v súčasnosti. Petr Horálek, medzinárodne uznávaný astrofotograf, ktorého fotografie boli ozdobou festivalu je príkladom vzájomnej blízkosti národov, ktoré v minulosti tvorili jeden štát, pretože svoje korene a srdce má rovnako v Česku aj na Slovensku.

Veľká vďaka patrí všetkým kolegom vo hvezdárňach po celom Slovensku, ktorí svojimi nápadmi a spoluprácou pomohli vytvoriť program a zabezpečiť zdarný priebeh 12. ročníka Astrofilmu.
Nezabúdame ani na sponzorov Astrofilmu, ktorí materiálne a finančne podporili realizáciu tohto diela. Predovšetkým spoločnosti Nowatron, vďaka ktorej sme návštevníkom mohli premietnuť filmy určené ako programy do planetárií a spoločnosti Kvant za laserovú show, ktorou sme spestrili program festivalu.
V neposlednom rade ďakujeme všetkým návštevníkom festivalu, pretože ich hojná účasť bola najlepším ocenením našej snahy o popularizáciu astronómie.

img_mini01

img_mini01

img_mini01

img_mini01

img_mini01

Prednáška Jiřího Grygara na Astrofilme

V rámci Medzinárodného filmového festivalu Astrofilm, ktorý organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo a ktorý sa koná v KSC Fontána Piešťany, sa dňa 11.10. 2018 o 9.00 h. bude konať prednáška Jiřího Grygara: Nezadržateľný vzostup bezpilotnej astronomickej kozmonautiky.  

                Vďaka pokroku kozmických technológií sa podstatne zlepšili možnosti astronomickej kozmonautiky pri výskume objektov v slnečnej sústave. Výsledkom sú veľmi rozsiahle a jedinečné poznatky o Marse, planétkach a trpasličích planétach, Saturne a jeho sústave mesiacov a tiež o kométach. Okrem toho sme nedávno zažili prvého interstelárneho votrelca, ktorý v týchto rokoch prelietava slnečnou sústavou.

Predbežný program 12. ročníka medzinárodného filmového festivalu „ASTROFILM“

(program je priebežne aktualizovaný na: www.astrofilm.sk , www.facebook.com/astrofilm)

 

Miesto a čas konania: KSC Fontána Piešťany; 9. – 11. októbra 2018

Organizátori: Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, Mesto Piešťany, MsKS Piešťany

Partneri : Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Slovenský zväz astronómov, Tekovská   

                  hvezdáreň v Leviciach

Sponzori: Nowatron Elektronik s.r.o., KVANT s.r.o., Tromf Piarová, s.r.o., KomBit – Alarm s.r.o.

Vystavovatelia: Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, Astronyx Hlohovec s.r.o., Petr Horálek

Utorok – 9.októbra 2018

18.00  Vernisáž výstavy fotografií:

 Nebeské symfonie – autor: Petr Horálek

19.30  Slávnostné otvorenie 12. ročníka medzinárodného filmového festivalu „Astrofilm“

20.30  Svetlé miesto, dokument, Slovensko, 52 min.

Beseda o histórii českej a slovenskej astronómie k 100. výročiu vzniku ČSR s režisérom filmu a pozvanými hosťami

21.30  Pozorovanie nočnej oblohy (pred budovou KSC Fontána)

Streda – 10. októbra 2018

  9.00   Kúzelná fyzika – Michal Figura, program pre žiakov ZŠ

15.00   Premietanie súťažných filmov 

16.30  História, súčasnosť a budúcnosť planetárii – Marián Vidovenec, Tomáš Dobrovodský,

Petr Valehrach, Tekovská hvezdáreň v Leviciach, multimediálna prezentácia

18.30  Kdyby fotografie mohli vyprávět… – Petr Horálek, multimediálna prezentácia

20.00  Laserová show – KVANT, s.r.o.

21.00  Pozorovanie nočnej oblohy (pred budovou KSC Fontána)

Štvrtok – 11. októbra 2018 

  9.00  Nezadržiteľný vzostup bezpilotnej astronomickej kozmonautiky – Jiří Grygar,  prednáška

15.00  Premietanie súťažných filmov 

16.30  Keď 87 znamená 1 –Michal Vojsovič, prezentácia

17.30  Prvý slovenský kozmonaut,I. Bella, moderovaná beseda

18.45  Slávnostné ukončenie festivalu a vyhodnotenie súťaže

Odovzdávanie „Csereho ceny Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV

            celovečerný film „Prvý človek“ dráma, USA 2018, 138 min., Premiéra

 

Zmena programu vyhradená!

 

Astrofilm 2018

V dňoch od 9.10 do 11.10. 2018 sa bude konať 12. ročník medzinárodného filmového festivalu Astrofilm v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána v Piešťanoch.
Program tohoto ročníka bude zameraný na českú a slovenskú astronómiu a na kozmonautiku, pri príležitosti 40. výročia letu do vesmíru prvého česko-slovenského kozmonauta.

Festival je určený odborníkom v oblasti astronómie a hlavne širokej verejnosti.
Na Astrofilm je možné prihlásiť pôvodné filmy, audiovizuálne programy, rôzne interaktívne prezentácie z oblasti astronómie a jej príbuzných vedeckých a technických disciplín.
Svoje príspevky a námety môžete zasielať do 31.8.2018 na adresu:
Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo,
alebo na e-mail: pavol.duris_@_suh.sk; suh_@_suh.sk .
Upozornenie: E-mailové adresy obsahujú znak “_” pre minimalizovanie nevyžiadanej pošty. Pred odoslaním e-mailu tieto znaky prosím vymažte.

Bližšie informácie získate na uvedených e-mailových adresách.