Astrofilm 2015

Deviaty ročník festivalu Astrofilm je naplánovaný na 13.-15. október 2015. Bude sa konať v priestoroch Kultúrno spoločenského centra Fontána v Piešťanoch.

V záujme umožnenia väčšej účasti študentov a verejnosti na prehliadke filmov budú samotné prehliadky realizované len v popoludňajších hodinách (cca medzi 14.00 – 18.00 hod.). V dopoludňajších hodinách počas 2 dní dostanú priestor hvezdárne a astronomické zariadenia, aby v rámci workshopov mali možnosť vzájomnej výmeny skúseností, materiálov a médií, s prípadnou možnosťou predaja materiálov verejnosti.

Prosíme Vás, aby ste v termíne do 31.8.2015 zaslali na adresu : Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo, resp. e-mail: suh@suh.sk; pavol.duris@suh.sk; drahoslava.vybochova@suh.sk ponuku filmov z Vašej filmotéky z oblasti astronómie a príbuzných vied, ktoré by mohli byť súčasťou programu (reportáže zo zatmení, expedícií, audiovizuálne pásma atď.)

astrofilm 2015 - plagát A2.cdr

Výzva na prihlasovanie programov

Na Astrofilm je možné prihlásiť pôvodné filmy, audiovizuálne programy, rôzne interaktívne prezentácie z oblasti astronómie a jej príbuzných vedeckých a technických disciplín.

Organizátori radi privítajú aj cestopisné filmy a prezentácie, ktoré predstavia prostredníctvom astronomických expedícií bližšie, či vzdialenejšie zahraničie.

Programy je nutné prihlásiť najneskôr do 31. augusta 2015. V prípade dostatočného počtu prihlásených programov bude vyhlásená súťaž o cenu diváka, cenu primátora mesta Piešťany a cenu Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

Prihlášky posielajte elektronicky na: drahoslava.vybochova@suh.sk; pavol.duris@suh.sk
Nosiče programov posielajte na: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo
Obálku označte heslom: Astrofilm